Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Línies d'investigació sobre la Sordesa

Temps de lectura: 2 min

A l'actualitat no existeix un tractament curatiu per a la hipoacúsia neurosensorial i només es disposa de dispositius com audiòfons o implants coclears. Resulta essencial la investigació de noves teràpies preventives, reparadores i regeneradores mitjançant aproximacions farmacològiques, genètiques i amb cèl·lules mare.

Aproximacions farmacològiques (Estudi Ciberer):

  • Estudiar l'eficàcia de l'administració combinada dels antioxidants, N-acetilcisteïna i el resveratrol, per prevenir o atenuar el dany causat per l'administració dels ototòxics kanamicina i furosemida en rata.
  • Estudiar l'eficàcia de l'administració d'inhibidors de TGF-β, mediador de la resposta inflamatòria, per prevenir o modular els canvis morfològics i funcionals de la còclea en un model de dany per exposició al soroll en ratolí.

Aproximacions genètiques i amb cèl·lules mare (Estudi GENYO):

S'està treballant en estudis per prevenir la pèrdua de cèl·lules ciliades coclears, o crear un model de regeneració d'aquestes cèl·lules i de les neurones del gangli espiral danyades mitjançant cèl·lules mare (CM) i teràpia gènica (tractament consistent en la introducció de gens específics en les cèl·lules del pacient per combatre certes malalties).

Aquesta manca de capacitat proliferativa endògena (que es forma o engendra a l'interior d'alguna cosa) espontània fa necessari l'ús de cèl·lules exògenes (que es forma o neix a l'exterior d'una altra), o l'activació de les cèl·lules de suport mitjançant teràpia gènica per induir la seva diferenciació cap a cèl·lules ciliades in situ.

La contínua recerca en aquesta àrea està contribuint perquè el tractament de la hipoacúsia neurosensorial pugui arribar a ser una combinació de teràpia gènica, teràpia cel·lular i implant coclear.

Un projecte elaborat conjuntament amb . Aquest enllaç s'obre en una nova pestanya.

Informació documentada per:

Ignacio Berdejo Gago
Miguel Caballero Borrego

Publicat: 18 maig de 2018
Actualitzat: 18 maig de 2018

Les donacions que es poden fer des d'aquesta pàgina web són exclusivament en benefici de l'Hospital Clínic de Barcelona a través de la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i no per a la Fundació BBVA, col·laboradora del projecte PortalClínic.

Subscriu-te

Rep informació cada cop que aquest contingut s'actualitzi.

Gràcies per subscriure-t'hi!

Si es la primera vegada que et subscrius rebrás un mail de confirmació, comprova la teva safata d'entrada.

Hi ha hagut un poblema i no hem pogut enviar les teves dades, si us plau, torna a intentar-ho més tard.