Col·labora amb la recerca, ajuda'ns a trobar solucions contra la COVID-19

Des de l’inici de la pandèmia, els professionals assistencials i els equips de recerca de l’Hospital Clínic-IDIBAPS treballen de manera intensiva per obtenir respostes que ens ajudin a entendre millor el coronavirus SARS-CoV-2 i com es comporta.

Avançar en la recerca és l'única solució per abordar i controlar la COVID-19 de manera definitiva. Per fer-ho, els nostres investigadors impulsen nombrosos projectes de recerca en diferents àmbits:

  • Prevenir la malaltia, amb el desenvolupament d'una vacuna i de nous tractaments per evitar que una persona amb el virus pugui contagiar-lo
  • Desenvolupar tractaments que curin la COVID-19
  • Conèixer millor tant la biologia del virus i els seus mecanismes d'infecció com la malaltia i les diverses afectacions que provoca.
  • Desenvolupar de tests de diagnòstic i d’immunitat per al cribratge de la població
  • Identificar els factors de risc que fan que certes persones siguin més susceptibles de tenir la malaltia de forma greu
  • Estudiar les possibles seqüeles de la malaltia en les persones que l’han tingut
  • Estudiar l'impacte de la COVID-19 en l'evolució d'altres malalties que pot tenir la persona afectada.
  • Conèixer millor l'efecte de la COVID-19 durant la gestació, tant en la dona embarassada com en el futur nadó.
  • Desenvolupar eines informàtiques que permetin fer un seguiment exhaustiu de l'evolució de la pandèmia
  • Analitzar l'impacte psicològic de la malaltia i del confinament tant en el personal sanitari com en la societat en general

Pots consultar en aquest enllaç els projectes de recerca impulsats des del Clínic-IDIBAPS.

Per fer front a aquest gran repte, comptem tant amb la capacitat dels nostres equips de recerca per liderar projectes, com amb el coneixement acumulat les darreres setmanes per l’atenció, al nostre hospital, de milers de casos de persones afectades per la COVID-19.

Ho aconseguirem amb l’esforç i dedicació dels nostres equips investigadors, a través d’aliances amb altres institucions d’àmbit nacional (ISGlobal, CRG i BSC, entre d'altres) i internacional, quan sigui necessari, i amb el suport i la col·laboració d’organismes, entitats, empreses i particulars.

L’excepcionalitat de la situació aconsella que la institució destini els fons rebuts a atendre les necessitats i prioritats identificades. Com sempre, en el seu moment el Clínic-IDIBAPS, en exercici de transparència, comunicarà als seus donants quin ha estat el destí concret dels recursos, a què s’han aplicat i quins han estat els resultats obtinguts.

Tu també pots jugar un paper important per aturar aquesta malaltia, col·labora!