Reprogramació cel·lular, la solució a la creixent demanda de transplantaments de ronyó i a la diàlisi

A Espanya 4 milions de persones pateixen malaltia renal crònica, 6.000 d'elles necessiten un tractament renal substitutiu com la diàlisi o el trasplantament de ronyó per a seguir amb vida.

La seva malaltia avui no té cura i el tractament suposa cada any a la salut pública un cost individual superior als 45 mil euros; sis vegades més que un tractament d'infecció per VIH, vint vegades més que un d'asma.

Però més enllà de les xifres, en l'àmbit personal de cadascuna d'elles, aquesta circumstància comporta un gran impacte en seu dia a dia i un immens condicionant per al futur a curt, mitjà i llarg termini.

En el millor dels casos, entraran en una llista d'espera per sotmetre a un trasplantament. D'una altra manera, o mentre no arribi aquest ronyó d'un donant, la seva vida quedarà forçosament lligada a una màquina de diàlisi.

A partir d'aquest moment, conciliar la malaltia amb el que entenem per un vida normal passarà a ser una dificultat afegida a la seva ja de per si alterada condició de malalts.

La diàlisi no hauria de ser la seva única opció. Està en les nostres mans trobar una cura definitiva a la seva malaltia, tornar-los la qualitat i esperança de vida que tots mereixem i desitgem.

Aconseguir-ho és possible, nosaltres estem en el camí. ¡STOP DIÀLISI!

Sabies que...

  • Al món 1 de cada 10 persones pateix insuficiència renal
  • La majoria d'elles ho desconeix i no estan diagnosticades
  • 38 milions de persones a Europa estan afectades d'aquesta malaltia i 231.000 viuen amb un ronyó trasplantat
  • 358.000 persones a Europa reben diàlisis tres vegades a la setmana, en total 50 milions de tractaments el 2019

Quin és l’objectiu?

L'Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat Catòlica de Múrcia duen a terme de manera coordinada un projecte d'investigació amb l'objectiu d’obtenir noves teràpies per reparar el dany renal, reduint la necessitat de diàlisi i trasplantament.

L'execució d'aquest projecte es basa en el desenvolupament de noves tècniques de reprogramació cel·lular que permetin transformar cèl·lules adultes de ronyó en cèl·lules progenitores renals que es puguin utilitzar per recuperar la funció de ronyó.

El projecte, que té una durada de quatre anys, contempla dues fases:

  • Fase I, experimental, liderada por el Dr. JC.Izpisua-Belmonte a la UCAM.
  • Fase II, Assaig clínic amb 25 pacients, Liderada por el Dr. JM.Campistol al Clínic.

Què necessitem?

Dur a terme el projecte implica l'adquisició d'equipaments, la integració de l'equip assistencial i científic altament especialitzat, així com l'aplicació de el tractament a 25 pacients en la fase d'assaig clínic. El cost del projecte representa un total 3 milions d’euros (1.750.000 € la Fase I i 1.250.000 € la Fase II).

Més informació sobre el projecte Stop Diàlisi.