Bioquímica Clínica

Aquest any 2021, per l'especialitat de Bioquímica Clínica, es convoca una plaça de Farmàcia i una de Biologia

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Extraccions, preanalítica, i secretaria
Durada
1 mes
Lloc
Extraccions, preanalítica, i secretaria (CBD)
Rotació
Laboratori Core: Automatització Bioquímica
Durada
2 mesos
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Laboratori Core: Hematologia, coagulació i citologia
Durada
1 mes
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Laboratori Core: Laboratori d’urgències
Durada
2 mesos
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Gestió de la Qualitat
Durada
1 mes
Lloc
Gestió de la Qualitat (CDB)
Rotació
Laboratori Core: Proteïnes específiques i anàlisi d’orines
Durada
1 mes
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Laboratori Core: Immunoanàlisi automatitzat
Durada
1 mes
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Farmacologia i Toxicologia
Durada
1 mes
Lloc
Farmacologia i Toxicologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Farmacologia i Toxicologia
Durada
3 mesos
Lloc
Farmacologia i Toxicologia
Rotació
Hormones, Oncobiologia i Citoquines: Hormones i Citoquines
Durada
4 mesos
Lloc
Hormones, Oncobiologia i Citoquines
Rotació
Hormones, Oncobiologia i Citoquines: Oncobiologia
Durada
3 mesos
Lloc
Hormones, Oncobiologia i Citoquines

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hormones, Oncobiologia i Citoquines: Cribratge Prenatal
Durada
2 mesos
Lloc
Hormones, Oncobiologia i Citoquines
Rotació
Genètica: citogenètica
Durada
2 mesos
Lloc
Genètica Molecular (Maternitat)
Rotació
Genètica Molecular
Durada
6 mesos
Lloc
Genètica Molecular

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Errors Congènits del Metabolisme
Durada
5 mesos
Lloc
Errors Congènits del Metabolisme
Rotació
Àrea de preferència
Durada
5 mesos
Lloc
Errors Congènits del Metabolisme

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats