Bioquímica Clínica

Aquest any 2021, per l'especialitat de Bioquímica Clínica, es convoca una plaça de Farmàcia i una de Biologia

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Extraccions, preanalítica, i secretaria
Durada
1 mes
Lloc
Extraccions, preanalítica, i secretaria (CBD)
Rotació
Laboratori Core
Durada
8.5 mesos
Lloc
Laboratori Core
Rotació
Gestió de la Qualitat
Durada
1 mes
Lloc
Gestió de la Qualitat (CDB)
Rotació
Farmacologia i Toxicologia
Durada
1 mes
Lloc
Farmacologia i Toxicologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Farmacologia i Toxicologia
Durada
3.5 mesos
Lloc
Farmacologia i Toxicologia
Rotació
Hormones, Oncobiologia i Citocines
Durada
7.5 mesos
Lloc
Hormones, Oncobiologia i Citocines

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Hormones, Oncobiologia i Citocines: Cribratge Prenatal
Durada
2 mesos
Lloc
Hormones, Oncobiologia i Citoquines
Rotació
Genètica: citogenètica
Durada
2.5 mesos
Lloc
Genètica Molecular (Maternitat)
Rotació
Genètica Molecular
Durada
6.5 mesos
Lloc
Genètica Molecular

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Errors Congènits del Metabolisme
Durada
5.5 mesos
Lloc
Errors Congènits del Metabolisme
Rotació
Àrea de preferència
Durada
5.5 mesos
Lloc
Errors Congènits del Metabolisme

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats