R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Plàstica i Reparadora
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia General
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Traumatologia
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
UCI Quirúrgica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Pediàtrica
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Sant Joan de Déu
Rotació
Cirurgia Maxil·lofacial
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Unitat de Cremats
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Vall d’Hebron
Rotació
Dermatologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Vascular
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Plàstica i Reparadora
Durada
11 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Plàstica i Reparadora
Durada
11 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R5

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Cirurgia Plàstica i Reparadora
Durada
8 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Cirurgia Estètica
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Quirón

Sobre l'especialitat

Cita de

Servei de Cirurgia Plàstica i Maxil·lofacial