Immunologia

Aquest any 2021, per l'especialidad d'Immunologia, es convoca una plaça de Medicina i una de Farmàcia 

R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Rotacions breus per les diferents unitats del servei
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Immunologia del Trasplantament
Durada
8 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Unitat de Qualitat Analítica
Durada
1 mes
Lloc
Unitat de Qualitat
Rotació
Al·lèrgia
Durada
4 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Malalties Autoinflamatòries
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Autoimmunitat
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Autoimmunitat
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Neuroimmunologia
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Immunoquímica
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Immunitat Innata
Durada
2 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Immunodeficiències Primàries
Durada
3 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Immunodeficiències Primàries
Durada
1 mes
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Immunoteràpia
Durada
6 mesos
Lloc
Servei d'Immunologia
Rotació
Rotacions addicionals
Durada
4 mesos
Lloc
Serveis de l'Hospital Clínic-Rotacions externes

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats