R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Recepció de mostres (secretaria)
Durada
0.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'hemocultius i E.T.S.
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'hemocultius i controls d'esterilitat
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de varis i frotis
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de mostres respiratòries i Micologia
Durada
2.5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Urgències de Microbiologia (formació de guàrdies)
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de coprocultius i serologia bacteriana
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'antibiogrames (i epidemiologia molecular)
Durada
5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de micobacteris
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de Parasitologia (i serologia parasitària)
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'hepatitis i VIH (serologia vírica)
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de virus respiratoris i herpes virus
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de virus emergents (arbovirus)
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de genotipat de virus (i Control de Qualitat)
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de NGS, microbioma i controls d'esterilitat
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Malalties infeccioses: infecció nosocomial
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Malalties infeccioses (sala) i Salut Internacional-> 0-2 mesos *El resident, segons la seva titulació, triarà 4 mesos de les rotacions opcionals de R4 per completar els 11 mesos totals d'aquest any formatiu
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Estades a altres centres (opcional)-> 0-2 mesos *El resident, segons la seva titulació, triarà 4 mesos de les rotacions opcionals de R4 per completar els 11 mesos totals d'aquest any formatiu
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic o altres centres
Rotació
Ampliació de rotacions en àrees del Servei-> 0-4 mesos *El resident, segons la seva titulació, triarà 4 mesos de les rotacions opcionals de R4 per completar els 11 mesos totals d'aquest any formatiu
Durada
4 mesos
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats