R1

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Recepció de mostres
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'hemocultius
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'urinocultius i E.T.S.
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de frotis
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de respiratori i Micologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Urgències de Microbiologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R2

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de coprocultius
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de Micologia i respiratori
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori d'identificacions i antibiogrames
Durada
5 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de micobacteris
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R3

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de micobacteris
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de Serologia bacteriana
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de Parasitologia
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Laboratori de Virologia
Durada
7 mesos
Lloc
Hospital Clínic

R4

Rotació
Durada
Lloc
Rotació
Laboratori de Virologia
Durada
1 mes
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Epidemiologia molecular
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Malalties infeccioses i Salut Internacional
Durada
3 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Estades en altres centres
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic
Rotació
Ampliació de rotacions en àrees del Servei
Durada
2 mesos
Lloc
Hospital Clínic

Sobre l'especialitat

Cita de

Serveis relacionats