Cita de Bart Bijnens , Group leader (R4)
En Medicina hi ha massa informació disponible, i que sovint entra en conflicte, perquè els professionals puguin entendre-la i posar-la en pràctica. La computació sensible pot facilitar la interpretació d’aquest volum d’informació fent-la més intuïtiva

Recerca actual

Problema

Les malalties cardiovasculars segueixen sent la primera causa de mort i de pèrdua de qualitat de vida. Tot i que la prevenció i el tractament n’han endarrerit els símptomes i millorat l’esperança de vida, encara hi ha molts pacients que precisen un seguiment detallat i un tractament a posteriori.

Per poder tractar correctament aquests pacients crònics cal una avaluació i una comprensió molt detallades del funcionament del cor. Per aquest motiu se sol recórrer a les proves d’imatge, que s’han d’analitzar per obtenir-ne informació rellevant a l’hora de prendre una decisió.

Actualment l’oferta de proves d’imatge i altres dades diagnòstiques és molt àmplia, de manera que calen eines com el processament d’imatges, el modelatge computacional i l’aprenentatge automàtic perquè els metges puguin digerir tota aquesta informació i prendre la millor decisió terapèutica.

Aproximació

L’objectiu del grup és investigar i desenvolupar eines informàtiques per entendre millor com funciona el cor d’una persona i, així, poder millorar el diagnòstic, el pronòstic i el tractament de la malaltia cardiovascular que pateix. Per aconseguir-ho fa una aproximació multidisciplinària, en què es combinen l’enginyeria biomèdica, la física, la matemàtica, la recerca bàsica i la pràctica clínica, per compaginar la ciència teòrica i tecnològica amb el coneixement clínic i fisiològic.

El grup combina imatges mèdiques amb models computacionals que representen detalls rellevants de com funciona el cor i coneixement sobre el tractament. A més, la gran quantitat d’informació disponible d’un únic individu i de grups de pacients, gràcies a la pràctica assistencial i als assajos clínics, es pot integrar de manera comprensible fent servir la intel·ligència artificial i l’aprenentatge automàtic.

Impacte

La Cardiologia moderna es basa en l’avaluació detallada d’imatges sobre l’estructura i la funció del cor a l’hora d’escollir mesures preventives, medicaments, ginys o tractaments quirúrgics personalitzats. Hi ha una gran quantitat de dades a l’abast de la pràctica clínica, però no és fàcil aconseguir una representació consistent del cor de cada individu. És un repte.

Escollir el millor tractament personalitzat és clau i també una necessitat per millorar la comprensió de les malalties cardiovasculars i conèixer quin impacte tenen entre els diversos grups de persones.

L’objectiu del grup és proporcionar diverses aproximacions informàtiques que facilitin la integració i la comprensió de les dades, per a les persones i per al conjunt de la població. El mètode del grup inclou anàlisi i interpretació de les imatges, aprenentatge automàtic per a la integració de les dades i presa de decisions així com eines per obtenir millors dades i més específiques.