Cita de Ignacio Revuelta, Group leader
La discussió de qui estableix i cerca respostes a les preguntes de la realitat humana ens dona una visió holística de la malaltia i, amb això, una esperança per a la cura de les malalties cròniques i/o incurables

Recerca actual

Problema

El trasplantament de ronyó és la millor, i moltes vegades l’única, via de tractament per als malalts renals crònics terminals. Els avenços en medicina han permès allargar la vida útil de molts òrgans, però sovint això s’acompanya de riscos per als pacients. El rebuig d’un òrgan, tot i ser un problema menor, produeix la majoria de les pèrdues dels trasplantaments a llarg termini.

El tractament crònic amb medicació immunosupressora, que altera el sistema immunològic, exposa el pacient a infeccions i tumors. Per evitar-ho, calen eines diagnòstiques i terapèutiques precoces, eficaces i amb baixa toxicitat.

Aproximació

Cal distingir, descriure i diferenciar els pacients trasplantats, tant des del punt de vista clínic com molecular, per l'enorme heterogeneïtat d’aquest col·lectiu. Fer-ne un seguiment a nivell immunològic, histològic (dels teixits) i bioquímic no és suficient, de manera que cal cercar nous marcadors i nova tecnologia.

Estudiar les possibilitats de la nanomedicina com a instrument diagnòstic i terapèutic podria oferir respostes en molts àmbits. Si, a més, se li suma el big data i la intel·ligència artificial, el futur del trasplantament d’òrgans farà un gran pas endavant.

Impacte

Si es poden arribar a definir els pacients des d’un punt de vista clínic i molecular en relació als seus riscos immunològics, infecciosos i neoplàsics, es podrà aplicar la medicina personalitzada al trasplantament d’òrgans.

El grup té experiència amb pacients que han rebut un trasplantament de ronyó i, després, han desenvolupat un càncer de còlon, un tumor cutani o sarcoma de kaposi. Però a banda de medicació, aquests malalts necessiten algoritmes diagnòstics basats en big data i en intel·ligència artificial per poder atacar els tumors mentre estan immunodeprimits. Si a més s’hi pogués sumar la nanomedicina com a biomarcador i com a arsenal terapèutic, com ja s’ha provat en càncer postransplantament, es podrien aplicar noves estratègies terapèutiques en aquests pacients.