Cita de Xavier Forns, Group leader (R4)
El tractament de l’hepatitis C amb agents antivirals és un exemple extraordinari de com la col·laboració entre científics bàsics i clínics pot fer avançar un camp

Recerca actual

Problema

Les hepatitis víriques, especialment l'hepatitis C i la B, són la principal causa de cirrosi, carcinoma hepatocel·lular i mortalitat relacionada amb el fetge arreu del món. En el cas de la infecció pel virus de l’hepatitis B (VHB amb o sense VHD), no hi ha cap tractament curatiu, per la qual cosa és un repte investigar en aquesta àrea.

A banda de las malalties causades per virus, la toxicitat hepàtica causada per fàrmacs és un problema creixent a la nostra societat que requereix especial atenció. Finalment, les malalties metabòliques causades per acumulació de coure (malaltia de Wilson) o de ferro (hemocromatosi) són patologies rares que evolucionen a cirrosi si no es diagnostiquen i tracten precoçment.

Enfocament

En el camp de l'hepatitis vírica, els avenços en el coneixement de les interaccions entre el virus i la resposta immune són clau per entendre la història natural de la malaltia i el desenvolupament de noves dianes terapèutiques.

En el cas de les malalties hepàtiques tòxiques i metabòliques, els estudis epidemiològics i la recerca de factors (genètics o ambientals) implicats en l'evolució de les malalties són camps d'interès creixent.

Impacte

El grup ha fet contribucions significatives a l'estudi de l'impacte de la curació de l'hepatitis C, especialment pel que fa al tractament amb antivirals d'acció directa en pacients amb malalties hepàtiques avançades acompanyades de manifestacions extrahepàtiques associades. En el futur, els estudis dirigits a analitzar els factors immunològics implicats en l'evolució de les hepatitis (especialment de l'hepatitis B) i a identificar els pacients amb risc més elevat de complicacions serà crucial.