Cita de Carlos Fernández De Larrea, Junior group leader (R3B)
La clau per a la remissió a llarg termini del mieloma múltiple és potenciar el sistema immune que s'encarrega del control de les cèl•lules tumorals a la medul·la òssia

Recerca actual

Problema

El mieloma múltiple és una malaltia de les cèl·lules plasmàtiques, encarregades de generar els anticossos. La proliferació maligna d'aquestes cèl·lules, sobretot a la medul·la òssia, provoca fractures, anèmia, insuficiència renal i elevació del calci.

Els tractaments per afrontar el mieloma múltiple inclouen quimioteràpia, trasplantament autòleg de medul·la òssia, inhibidors del proteasoma, agents immunomoduladors i anticossos monoclonals. Tot i l’ampli ventall de teràpies existents per tractar-lo, el mieloma múltiple segueix sent una patologia incurable.

Aproximació

La línia de treball del grup consisteix a identificar opcions innovadores de tractament relacionades amb el sistema immune del pacient i amb el microambient del tumor. Estudia, per exemple, les molècules relacionades amb el control i l’evasió del mieloma després del tractament per desenvolupar noves estratègies terapèutiques.

En aquest sentit, la generació de cèl·lules immunitàries modificades al laboratori, denominades cèl·lules CART, permet dirigir els limfòcits (un tipus de glòbuls blancs) del pacient de forma especifica perquè ataquin només les cèl·lules plasmàtiques malignes.

Impacte

L'objectiu és la remissió del mieloma múltiple a llarg termini; fins i tot amb la possibilitat que una part dels pacients es curi gràcies a haver augmentat l’efecte que les cèl·lules immunitàries fan sobre les malignes.

Una alternativa és tornar a l’estat inicial del mieloma múltiple, en què l’equilibri entre les cèl·lules plasmàtiques malignes i la resta de cèl·lules del moll de l’os permet viure sense símptomes i sense patir les conseqüències de la malaltia durant molts anys.