Cita de Oriol Bachs, Group leader
Entendre el mecanismes que generen les malalties ens permetrà trobar-hi solucions

Recerca actual

Problema

El grup mira d’entendre els processos que generen tumors malignes. La causa dels tumors són alteracions dels mecanismes que mantenen i expressen la informació genètica de les cèl·lules, que és a l’ADN. Aquestes alteracions fan que les cèl·lules perdin el control de la seva reproducció i, en conseqüència, s’acumulin desorganitzadament i generin el tumor.

Per tant, entendre les causes i els efectes sobre les cèl·lules d’aquestes alteracions és fonamental per trobar nous tractaments contra els tumors.

Aproximació

Per comprendre com les alteracions que presenten les cèl·lules canceroses generen el descontrol en la reproducció de les cèl·lules cal conèixer, en primer lloc, com es regula aquesta reproducció en cèl·lules normals. Així, el grup estudia els mecanismes que regulen la reproducció de les cèl·lules normals i després els analitza en les cèl·lules tumorals.

Per aconseguir-ho, el grup fa servir un espectre ampli de tècniques experimentals per a l’estudi de les molècules implicades en aquests mecanismes.

Impacte

El grup espera poder identificar les proteïnes implicades en el control de la proliferació cel·lular que estan alterades en els tumors i determinar-ne l’impacte en el desenvolupament tumoral. Concretament està treballant amb una proteïna, anomenada p27, que en els tumors humans més malignes apareix molt disminuïda.

Ha identificat noves funcions d’aquesta proteïna que han permès entendre com la seva pèrdua o disminució afecta el desenvolupament tumoral. La recerca pretén, doncs, contrarestar aquesta pèrdua de p27 com a nova estratègia terapèutica antitumoral.