Cita de Coral Sanfeliu, Group leader (R4-IIBB-CSIC)
Dedicar-nos a la ciència és estar aprenent sempre per millorar la vida de les persones. La ciència proporciona eines per transformar la societat en un món amb més possibilitats per a tothom

Recerca actual

Problema

Les millores socials i sanitàries de les darreres dècades han comportat un augment significatiu de l’esperança de vida de la població. Uns avenços que s’acompanyen d’un increment important en la incidència de malalties associades a l’edat.

L’estil de vida també ens pot portar a hàbits i ambients poc saludables. La majoria de neurones del cervell envelleixen amb nosaltres, i amb el temps, poden aparèixer problemes de memòria i demència. Davant d’aquest escenari, calen noves teràpies per prevenir o disminuir l’aparició de canvis neurodegeneratius.

Aproximació

El grup utilitza models animals, cultius cel·lulars i mostres de teixit humà per investigar teràpies de neuroprotecció i de prevenció davant de lesions neurològiques i de la pèrdua cognitiva.

Estudiar els mecanismes de neurotoxicitat i neurodegeneració de la malaltia d’Alzheimer ha permès definir dianes en la prevenció de l’envelliment cerebral patològic: algunes d’aquestes dianes són canvis en el cervell com l’acumulació de proteïnes anòmales, la inflamació, l’estrès oxidatiu i la disminució de factors neurotròfics. L'estratègia és potenciar els mecanismes cel·lulars de defensa contra aquests processos amb nous fàrmacs o teràpies.

Impacte

El grup ha obtingut neuroprotecció quan hem activat els mecanismes contra l’acumulació de les proteïnes anòmales que causen l’Alzheimer. En fer-ho, ha observat la millora cognitiva de ratolins model d’Alzheimer. És interessant comprovar que aquests mecanismes també s’han activat en ratolins sans. Per tant, es podria aconseguir un efecte preventiu i de resiliència cerebral.

El grup vol definir les teràpies més potents que activen aquestes vies moleculars de resiliència i, també, la influència de l’ambient i de l’estil de vida en les malalties neurodegeneratives.