Cita de Carme Junqué, Group leader (R4-UB)
No hi ha respostes sense preguntes, ni preguntes sense informació, ni informació sense història, ni història sense persones que la configuren

Recerca actual

Problema

En una societat cada cop més envellida és important comprendre els factors de risc i protectors, així com els mecanismes cerebrals, associats a la preservació de la funció cognitiva i de la salut mental al llarg del temps.

L’envelliment i les patologies neurodegeneratives que l’acompanyen comporten alteracions cognitives i conductuals rellevants en el dia a dia de les persones afectades i dels seus familiars. Cal entendre les xarxes cerebrals implicades en aquestes alteracions, la possible modificació i la resposta a intervencions farmacològiques i conductuals.

Aproximació

El grup estudia les xarxes cerebrals involucrades en els dèficits cognitius i conductuals associats a l’envelliment i a les patologies neurodegeneratives. Per assolir aquest objectiu, utilitza tècniques d’imatge per ressonància magnètica multimodal i tècniques d’estimulació magnètica i elèctrica transcranial. 

Impacte

La recerca es dirigeix a millorar i resoldre problemes relacionats amb el que es coneix com a 'Salut, envelliment i malaltia'. Els últims anys el grup ha dut a terme aproximacions multimodals que li han permès incrementar el coneixement dels canvis en la connectivitat estructural i funcional del cervell que estan associats a diverses fases de l'envelliment i de les malalties neurodegeneratives.

Mantenir una bona estructura i funció de les xarxes neuronals al llarg de la vida és primordial per assolir un envelliment reeixit i depèn, en gran mesura, dels hàbits i estils de vida.