Cita de Francesca Pons, Group leader (R4)
Hem de dedicar tots els esforços possibles a incorporar noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques als pacients oncològics, ja que el càncer és una de les malalties més rellevants per a la població

Recerca actual

Problema

El càncer és la segona causa de mort a Europa i la primera entre els menors de 65 anys. A mesura que la població envelleix, n’augmenta la incidència i es calcula que, l’any 2030, a Espanya, cada 1,8 minuts hi haurà un nou cas de càncer i una mort cada 3,8 minuts.

És imprescindible augmentar i optimitzar els esforços per prevenir, diagnosticar i tractar el càncer. I el grup considera que la millor manera és impulsar la recerca translacional i incorporar a la pràctica clínica, tant ràpid com sigui possible, els avenços que es generen als laboratoris.

Aproximació

L’arsenal diagnòstic i terapèutic dels pacients amb càncer inclou estudis moleculars, tècniques diverses de diagnòstic per la imatge i el tractament radioteràpic. La recerca que duu a terme el grup se centra en aquests àmbits, amb l’objectiu de desenvolupar tècniques que millorin el diagnòstic, la valoració pronòstica i l’avaluació de la resposta al tractament per a aquests malalts.

També treballa en noves teràpies oncològiques basades en l’ús de radiacions ionitzants, tant encapsulades com no encapsulades.

Impacte

El grup pretén que els estudis moleculars proporcionin una informació que permeti als metges oferir uns tractaments més específics als pacients. A més, pel que fa a les tècniques de diagnòstic per la imatge: la ressonància magnètica (RM) permetrà establir millor en quin estadi es troben determinats tumors, així com millorar la predicció de la resposta patològica; la tomografia per emissió de positrons/tomografia computada (PET/TC) ha demostrat ser de gran utilitat en la valoració de la resposta al tractament en diverses neoplàsies; la detecció del gangli sentinella està evitant que es duguin a terme un elevat nombre d’extraccions innecessàries de ganglis limfàtics, i els estudis en radioteràpia que comparen la radiació convencional amb els nous tipus de radiació són prometedors.