Informació fiscal

La Fundació Clínic està a l'empara de l'article 16 de la llei 49/2002 de "règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge" i les donacions rebudes es poden beneficiar dels incentius fiscals que estableix aquesta llei. 

La teva aportació, por tant, pots deduir-la a la declaració de la renda o de societats. 

Recorda que per obtenir el teu certificat fiscal és imprescindible que hagis donat el teu nom o raó social, DNI o NIF i domicili.

Si has fet donacions al llarg de l'any, vols beneficiar-te d'aquests avantatges i encara no ens has facilitat les teves dades, fes-ho abans del 31 de desembre.

Règim de desgravacions a partir de 2016 (No aplicables al País Vasc i Navarra):

DONANT DONACIÓ Deducció
Persona física

Fins 150€*

> 150€

Donacions a la mateixa entitat durant, al menys, 3 anys **

80%

35%

40%

Persona jurídica

Donacions en general

Donacions a la mateixa entitat durant, al menys, 3 anys **

35%

40%

* Els primers 150 € que donis a l'any (a una o més entitats) desgraven un 80%, la resta un 35%

** Si col·labores durant tres anys o més amb la mateixa entitat, amb un import igual o superior al darrer exercici, desgravaràs el 40% a partir dels primers 150 euros si ets particular, el 40% si es tracta d'una empresa.