COVID-19: restricció de visites a pacients ingressats

Per la vostra seguretat i la dels pacients, es recuperen dos torns de visites (matí i tarda) i es permet l'entrada a un familiar per torn, que no necessàriament ha de ser el mateix i preferentment ha d'estar vacunat.

Mesures obligatòries per protegir els pacients ingressats:

 • No entrar sense el permís del personal d'infermeria. La visita és a l'habitació i el pacient no en pot sortir
 • Hi ha dos torns de visites establerts, de matí o de tarda, de màxim 1 hora.
 • Es permet l'entrada a un acompanyant per torn, en l'horari de visites establert. 
 • Respecteu la distància de seguretat (1,5m) tant amb el personal com amb la resta d’acompanyants.
 • S’ha de dur sempre posada la mascareta.
 • Cal rentar-se les mans amb les solucions alcohòliques tant a l’entrada com a la sortida de l’habitació.

No venir a l'hospital si:

Es presenta algun d’aquests símptomes o s'ha estat en contacte amb alguna persona amb la COVID-19 en les darreres dues setmanes:

 • Febre superior a 37,5ºC
 • Tos seca
 • Diarrea
 • Dolors musculars, mal de cap i/o mal de coll
 • Pèrdua de gust i/o olfacte

Per a qualsevol dubte i/o qüestió, adreçar-se al personal d’infermeria responsable del pacient.

Arxius descarregables

Restricció de visites a pacientes ingressats

PDF - 2,09 MB

Descarregar Restricció de visites a pacientes ingressats, PDF 2,09 MB