En determinades circumstàncies d'especial gravetat es pot demanar una segona opinió mèdica a un altre especialista sobre el diagnòstic o el tractament que han donat a un pacient amb una malaltia concreta. En aquest cas, la segona opinió mèdica és l'informe emès pel facultatiu amb la finalitat de contrastar el diagnòstic o el tractament inicial.

Es pot demanar una segona opinió mèdica si:

  • S’ha diagnosticat una malaltia degenerativa progressiva del sistema nerviós central sense tractament curatiu o un càncer maligne (si és càncer de pell, només es pot demanar si es tracta d'un melanoma).

  • Es tracta d’una operació de cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia vascular o cirurgia oftàlmica.

  • S’ha prescrit la necessitat d'un trasplantament.

  • S’ha diagnosticat una malaltia minoritària (incloses les d'origen genètic). S'entén per malaltia minoritària aquella malaltia que comporta perill de mort o d'invalidesa crònica i que només afecta, com a molt, cinc casos per cada 10.000 habitants.

En qualsevol d'aquestes circumstàncies, des de la Unitat d'Atenció a la Ciutadania s’informa del dret a demanar una segona opinió, dels centres de Catalunya que poden donar-la i del temps que es triga a obtenir-la.

Per a cada especialitat mèdica hi ha com a mínim dos centres que poden emetre un informe mèdic i se n'ha de triar un. Sempre que sigui possible es respecta l’elecció del pacient i en cap cas es pot triar un centre diferent dels de la llista referenciada.

Per demanar la segona opinió cal omplir el formulari de sol·licitud del web del CatSalut que s'ha de lliurar a la unitat d'atenció al client del centre o a una unitat de registre oficial. En el cas que el centre sanitari que hagi de fer la segona opinió demani més proves diagnòstiques, aquestes es fan amb caràcter preferent.

La segona opinió mèdica pot confirmar el diagnòstic o el tractament, o bé donar-ne un de diferent.

  • Si la segona opinió confirma el diagnòstic o el tractament, l'atenció sanitària es realitza en el mateix centre i no es permet el canvi.

  • Si la segona opinió mèdica és diferent de la primera, es pot triar entre rebre l'atenció o el tractament al centre en el que s’ha fet l’atenció o en el centre que ha fet el nou diagnòstic. En cas d’optar per canviar de centre, s’ha de tenir en compte que només es farà el canvi per tractar el procés que ha originat la segona opinió.