Normes visitants

Respectar el descans. Els pacients ingressats requereixen que se'ls garanteixi el descans i, per això, s’han d'evitar nivells de soroll excessius. Cal respectar les necessitats de descans dels altres pacients.

S’han d’evitar les converses en veu alta i cal controlar el volum dels aparells de ràdio i televisió.

S’ha d’evitar l'ús del mòbil durant el passi de visita mèdica i la realització de tasques assistencials.

Flors. No estan permeses les flors ni les plantes a les habitacions ni a les unitats assistencials. En general, s’aconsella limitar-ne la presència a determinades àrees de l'hospital i evitar-la a la resta, ja que són una font de creixement i multiplicació de gèrmens.

Horaris d’accés visites

Cada unitat d'hospitalització té un horari de visites en funció de la seva organització.

En general, l'horari de visita a pacients hospitalitzats és de 9:00 a 21:00 hores, excepte en l'horari en què els metges passen visita i/o el personal d’infermeria realitza cures específiques.

Hi ha determinades àrees d'assistència especialitzada, com és el cas de les Unitats de Cures Intensives, Urgències, Hospitals de Dia, Unitats de reanimació, etc., en les que l'horari pot variar per adaptar-se a les necessitats d'aquestes unitats. En aquestes unitats s’informa sobre l'horari de visites.

Per norma general, a les habitacions es permet un màxim de dos acompanyants per pacient, i sempre preval el criteri facultatiu. Una persona pot acompanyar durant tot el dia, sempre que no hi hagi contraindicació mèdica o ho impedeixi la normativa de la unitat.

El personal sanitari indica en quins moments l’acompanyant ha de romandre fora de l'habitació. El personal agraeix que es respectin aquestes indicacions per dur a terme la seva tasca.

Les visites massa llargues o nombroses poden cansar o molestar altres pacients. Els acompanyants han d’evitar parlar en veu alta i no romandre als passadissos per evitar sorolls no desitjats.

No és aconsellable que els menors de 12 anys romanguin a les àrees d'hospitalització, ja que són més vulnerables que els adults a contraure una infecció hospitalària.

Serveis

Wifi. L’Hospital Clínic de Barcelona disposa de la xarxa wifi ‘Wifi Clinic’ oberta per a acompanyants i pacients. El servei de wifi ofereix 12 hores ininterrompudes de connexió i és necessari registrar-s'hi prèviament. El codi d'accés és 'Clinic32'.

Cafeteria. En l'actualitat, el Clínic disposa d'un servei de vending al vestíbul de la seu de Villarroel. Al voltant de l’hospital hi ha nombroses cafeteries i restaurants. Pel que fa a la seu de la Maternitat, es disposa d'una cafeteria a la planta baixa.

Endolls. A diferents punts d’espera s'hi poden trobar punts de connexió per poder carregar els dispositius mòbils.