Consultes Externes

Les consultes externes de l'Hospital Clínic es realitzen, principalment, a l'edifici del C/ Rosselló, 161 (cantonada C/ Casanova).

Com sol·licitar la primera visita

  • Demana una visita a les consultes externes de l'Hospital Clínic es pot realitzar mitjançant:
  • Sol·licitud del metge de família o l'especialista de referència al Centre Atenció Primària o l'especialista d'altres hospitals
  • Derivació des del servei d'Urgències de l'hospital després d'una atenció urgent i si el metge ho considera necessari
  • Derivació de l'àrea d'hospitalització de l'hospital en el moment de l'alta hospitalària per als casos en què és necessari un seguiment del procés
  • Derivació d'un especialista d'una altra Comunitat Autònoma mitjançant el Sistema d'Informació del Fons de Compensació (SIFCO) de la Comunitat

En tots els casos, la sol·licitud de visita arriba de manera directa a la consulta externa de l'hospital, on un especialista la revisa per determinar quin professional l'ha d'atendre, segons la malaltia que s'hi indica i el grau de prioritat de la petició.

En funció d'aquests paràmetres es rep la notificació del dia i l'hora de la visita per correu postal o electrònic. Si la sol·licitud no és acceptada, s'envia una notificació al metge que expliqui el motiu pel qual no ha estat admesa.

Quina documentació cal portar

Quan es realitzi una visita a consultes externes els pacients sempre han de portar la targeta sanitària individual (TIS). Si cal, es poden modificar les dades personals.

Informació i recordatoris de les cites planificades

Al moment de la citació, s'envia un correu electrònic o postal amb l'imprès de citació on s'indica el dia i l'hora de la visita, l'especialitat i el lloc de la cita, així com les recomanacions necessàries, si calen.

També s'envia un recordatori de la visita una setmana abans i un altre quan queden 24 hores.

El dia la visita

Si cal una cadira de rodes per accedir a la consulta, pot sol·licitar-la al punt d'informació de la consulta externa (planta baixa).

El dia de la visita, quan s'arribi a la planta de la consulta, abans de passar a la sala d'espera, s'ha de confirmar la visita utilitzant les pantalles d'admissió ràpida (PIMs) situades a la sortida dels ascensors principals. S'haurà de passar el codi de barres de la targeta sanitària (TIS) o de l'imprès de cita pel lector de la pantalla. La màquina lliurarà un imprès amb un codi de 3 dígits per la crida a la visita

Com obtenir el justificant de visita

En acabar la visita es pot obtenir el justificant de la visita al gestor de cues. En cas de disposar de correu electrònic, quan finalitza la visita s'envia automàticament a l'adreça de correu del registre de l'hospital.

Com gestionar un canvi de visita

Si es vol modificar la data i hora d'una cita, es recomana fer-ho tan aviat com sigui possible. Això és important tant perquè el buit que vostè deixa el pugui aprofitar una altra persona, com perquè la seva visita no quedi endarrerida en excés.

L'anul·lació o canvi d'una visita es pot realitzar trucant al telèfon o escrivint al correu electrònic que s'indica a l'imprès de citació.

Enquesta satisfacció

Per conèixer el grau de satisfacció de la visita a la consulta externa es disposa de diversos terminals que mostren un qüestionari sobre l'experiència de la visita. La teva opinió importa i és molt útil per millorar el servei.

Sol·licitar ajuda del voluntariat

L'Hospital disposa d'un servei d'acompanyament per als pacients ambulatoris que ho sol·licitin amb antelació suficient. La sol·licitud es pot fer a l'oficina de Voluntariat, ubicada a l'Escala 9 Planta 0.