Recomanacions post COVID-19 per a les visites a pacients ingressats

Per a la vostra seguretat i la del pacient, no es recomanen les visites si no són imprescindibles.

Evitar les visites si:

 1. Es presenta algun d’aquests símptomes:
 • Febre superior a 37,5ºC
 • Tos seca
 • Diarrea
 • Dolors musculars, mal de cap i/o mal de coll
 • Pèrdua de gust i/o olfacte
 1. S’ha tingut contacte amb alguna persona amb la COVID-19 en les darreres dues setmanes.
 2. S’ha estat ingressat/da recentment.

Mesures generals a l’Hospital

 • Només un acompanyant per pacient. Sempre ha de ser el mateix.
 • El màxim de l’estada és d’1 hora/dia.  El personal de la Unitat informarà sobre la franja horària.
 • Respecteu la distància de seguretat (1,5m) tant amb el personal com amb la resta d’acompanyants.
 • S’ha de dur posada la mascareta i no es poden utilitzar guants.
 • Cal rentar-se les mans amb les solucions alcohòliques tant a l’entrada com a la sortida de l’habitació.
 • Evitar el trànsit pels passadissos i mantenir la porta de l’habitació tancada. Si es necessita contactar amb el personal sanitari, fer ús del timbre de l’habitació
 • No entrar a l’habitació sense el permís del personal d’infermeria.

Per a qualsevol dubte i/o qüestió, adreçar-se al personal d’infermeria responsable del pacient.

Arxius descarregables

Recomanacions visites pacients

PDF - 337 KB

Descarregar Recomanacions visites pacients, PDF 337 KB