Perquè una persona es pugui visitar en algun dels serveis de l'Hospital, i atès que el Clínic pertany al Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT), té a la seva disposició el corresponent full de derivació des del Centre d'Assistència Primària (CAP).

La visita es programa tan aviat com és possible i se li comunica a l'usuari mitjançant el sistema establert pel servei corresponent.