Docència i formació

L'activitat docent és un objectiu estratègic de l'Institut Clínic de Medicina Interna i Dermatologia (ICMID), tant en la formació de les especialitats sanitàries com en l'àmbit universitari.

Residents MIR

Es formen especialistes en Medicina Interna, Medicina Preventiva i Dermatologia amb 39 metges residents. S' afavoreixen estades formatives de residents externs a l'hospital i dels residents de l'hospital en altres centres internacionals.

Grau

L'ICMiD participa en la formació dels Graus de Medicina, Infermeria, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

Es formen especialistes en Medicina Interna, Medicina Preventiva i Dermatologia amb 39 metges residents. S'afavoreixen estades formatives de residents externs a l'hospital i dels residents de l'hospital en altres centres internacionals.

Formació continuada

Es promou la formació continuada de professionals sanitaris i no sanitaris, per fomentar-ne les competències i afavorir-ne el desenvolupament. També s'ha introduït la simulació clínica en la formació i avaluació dels equips assistencials.

L'oferta de cursos de Postgrau i formació continuada és àmplia, així com la de doctorands dirigits per investigadors de l'ICMID. Hi ha una àmplia participació dels membres de l'ICMID a la representació de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i als departaments universitaris.