Clínic Barcelona

Al·lèrgia induïda per exercici: una gran desconeguda

L’al·lèrgia alimentària induïda per exercici és una malaltia poc freqüent relacionada amb la proteïna LTP que pot causar reaccions al·lèrgiques greus.

Clínic Barcelona

Objectiu: 2030 sense tabac. És possible?

El Govern britànic llança un programa dirigit a un milió de persones, per tal d’ajudar-los a deixar de fumar. L’objectiu és arribar al 2030 sent un p1