Experts revisen el coneixement sobre la pneumònia

Un article de revisió publicat a la revista Nature Reviews Disease Primers ha descrit l'epidemiologia, etiologia microbiana, factors de risc, maneig, tractament,...

El Clínic obre una consulta post COVID-19

L'Hospital Clínic de Barcelona ha obert consultes específiques per fer seguiment de les persones que han tingut de manera més greu, o amb complicacions,...