Volem donar la benvinguda a...

(Per nova incorporació, reincorporació, esgotament termini prestacions i personal contractat amb anterioritat amb diverses modalitats de temporal i interins)

•    Dr. Laureano Molins López-Rodó, Cap del Servei Cirurgia Toràcica •    Dra. Susana Prat González, Especialista Proves d’Esforç i Electrocardiografia •    Sra. Ana Fumanal Casaponsa, Diplomada en Infermeria Sala Cures Intermitjes NMO •    Sra. Cristina Andreo Merino, Diplomada en Infermeria Sala E. UVIR Neumologia •    Sra. Carolina Vida Gómez, Auxiliar Infermeria Sala G. ICMDM •    Dr. Luis Fernando Quintana Porras, Especialista Servei Nefrologia •    Sra. Mª José López Tenorio, Auxiliar Infermeria Sala G. Urologia •    Sra. Soraya Santos Ruiz Castroviejo, Tècnic FP2 Hemostàssia Primària •    Dr. Joan Cid Vidal, Especialista Hosp. Dia Hemoteràpia i Hemostàssia •    Sr. Francisco Javier Morales Platillero, Tècnic FP2 Urgències Microbiologia •    Sra. Raquel Aguiló Terés, Aux. Administrativa Servei Malalties Infeccioses •    Sra. Rebeca Cuevas Rande, Aux. Infermeria Sala G. Indiferenciada/Sala G. Med. Interna •    Sra. Meritxell Illa Pascual, Aux. Infermeria Sala G. Indiferenciada •    Sra. Mª del Carmen Cañueto Vilar, Diplomada en Infermeria Sala G. Med. Interna 2 •    Sra. Gloria García Barriga, Sala G. COT 1 •    Sra. Begoña Ibañez Rodríguez, Diplomada en Infermeria Sala G. COT 1 •    Sra. Montserrat Palacios García, Diplomada en Infermeria Sala G. COT 2 •    Sra. Jessica Aspas Jiménez, Diplomada en Infermeria Quiròfan d’Urgències •    Sr. Miguel Ángel Portillo Rodríguez, Diplomat en Infermeria Equip de Complement •    Sra. Ivonne-Nanette Barrantes Cabanillas, Auxiliar Infermeria Equip de Complement •    Sra. Ana García Méndez, Auxiliar Infermeria Gest. Cob. No Planificades •    Sr. Jesús Griñón Martínez, Diplomat en Enfermeria Gest. Cob. No Planificades •    Sra. Tania Ostenero Valero, Aux. Infermeria Gest. Cob. No Planificades •    Dr. Álvaro Urbano Ispizua, Director ICMHO •    Sra. Alicia García Gómez, Auxiliar Infermeria Sala G. Hematologia •    Sra. Pilar Cubo Bejar, Auxiliar Infermeria Sala G. Neurocirurgia •    Dra. Sara Lera Miguel, Especialista CSMIJ •    Dra. Vanesa Sánchez Gistau, Especialista CSMIJ •    Dra. Olga Puig Navarro, Especialista CSMIJ •    Dra. Yolanda Blanco Morgado, Especialista Atenció Primària Espec. NRL •    Dra. Yaroslau Compta Hirnyj, Especialista Atenció Primària Espc. NRL •    Sra. Paloma Schiaffino Roman, Auxiliar Infermeria Maternitat Consergeria •    Sra. Concepción Bartres Viñas, Diplomada en Infermeria Sala G. ICMDM •    Sra. Catalina Cortés Martín, Tècnic assimilat Farmàcia

...i volem dir un fins aviat o un adéu alhora que donem les gràcies per la seva dedicació a les següents persones: (persones que es desvinculen del Clínic de forma definitiva o amb excedències temporals)

Per jubilació:

•    Sra. Nuria Serrano Alda, Diplomada en Infermeria Sala G. ICMDM •    Dra. Margarida Rodés Monegal, Consultor Mater. IBC Cromatografia •    Sra. Tomasa Sánchez Hernández, Telefonista •    Sra. Inés León León, Diplomada en Infermeria Planta 6a Urgències Psiquiatria

Per altres motius:

•    Sra. Mª de la Vega Cámara Izquierdo, Diplomada en Infermeria Sala E. Cir. Cardiovascular •    Sra. Cristina Moll Pedrero, Diplomada en Infermeria •    Sr. Manel Cáceres Asensio, Auxiliar Sanitari •    Dr. Enrique Carreras Pons, Consultor Sènior Servei Hematologia •    Sr. Rafael García Bermejo, Auxiliar Infermeria Sala Cures Intermèdies NRL •    Sr. José Antonio Sarria Guerrero, Diplomat en Infermeria Planta 4a Urgències Trauma-Otorrino