COVID-19: Mesures especials

Per evitar un augment de casos de COVID-19 calen una sèrie de mesures per accedir a l'Hospital Clínic. Abans de venir, us recomanem que llegiu atentament les indicacions.

Només es permet l’accés a l’hospital a professionals, pacients i visitants autoritzats.

Mesures obligatòries

  • No es permeten les visites si es presenten símptomes compatibles amb la COVID-19:

  • Visites ambulatòries: 1 acompanyant per persona, només si és imprescindible (més informació en aquest enllaç).
  • Visites a persones ingressades: Règim habitual de visites. Preferentment la mateixa persona i vacunat/da (més informació en aquest enllaç)
  • Visites a persones amb COVID-19: Dos torns de visita de 1h (matí i tarda). Es permet entrar a un acompanyant, preferentment el mateix i vacunat/da (més informació en aquest enllaç).
  • Porta sempre posada la mascareta.
  • Renta’t les mans amb freqüència amb aigua i sabó o solucions alcohòliques.