COVID-19: Pacients ingressats

En aquesta pàgina s'explica quines són les mesures per fer visites presencials de forma segura a un familiar ingressat en una sala on s'atenen pacients amb la COVID-19.

La COVID-19 és una malaltia que es transmet per contacte estret amb una persona infectada. En la visita al familiar ingressat en una sala COVID-19 s'està entrant en una zona d'alt risc de contagi; per aquest motiu cal seguir totes les indicacions que apareixen a continuació per minimitzar aquest risc.

Cal tenir en compte que la vacunació completa davant la COVID-19 disminueix de forma significativa el risc de malaltia greu, pel que aconsellem que la persona visitant estigui vacunada.

És aconsellable que si la persona visitant té factors de risc, s’eviti l’entrada a la unitat en la mesura del possible, ja que té més possibilitats de desenvolupar una COVID greu en cas de contagi.

Normes generals del règim de visites:

 • No entrar sense el permís del personal d'infermeria. La visita és a l'habitació i el pacient no en pot sortir.
 • Hi ha dos torns de visita d'una hora (matí i tarda).
 • Es permet entrar a un acompanyant, preferentment el mateix i vacunat/da.
 • Abans de visitar al familiar a la unitat d'hospitalització es proporcionarà tota la informació addicional que es necessiti conèixer.
 • Per estar en contacte amb un pacient COVID-19, s’ha de portar un equip de protecció individual (les sigles del qual són EPI) i la finalitat és evitar que la persona visitant s'infecti. Aquest EPI consta de pantalla de protecció, màscara FFP2, bata i guants.
 • L'EPI serà facilitat a la unitat d'hospitalització i tant la col·locació com la retirada del mateix, així com la importància de fer higiene de mans, seran supervisats per personal sanitari, que donaran les instruccions necessàries per garantir la seguretat de la persona visitant. 

No venir a l'hospital si:

Es presenta algun d’aquests símptomes o s'ha estat en contacte amb alguna persona amb la COVID-19 en les darreres dues setmanes:

 • Febre superior a 37,5ºC
 • Tos seca
 • Diarrea
 • Dolors musculars, mal de cap i/o mal de coll
 • Pèrdua de gust i/o olfacte

Si vens a veure a una persona ingressada, és molt més segur si estàs vacunat/da de la COVID-19. Vacuna't per ella, per tu i per tots nosaltres.

Per a qualsevol dubte i/o qüestió, adreçar-se al personal d’infermeria responsable del pacient.