Sobre mi

El Dr. Josep Vidal es va doctorar en Medicina (amb una qualificació d’Excel·lent Cum Laude) per la Universitat de Barcelona el 1998. El títol de la seva tesi doctoral, dirigida pel catedràtic Enric Vilardell, va ser 'Etiopapatogènia de la diabetis de tipus 2: paper del glicerol-fosfat deshidrogenasa mitocondrial'. En aquest treball es va endinsar en el paradigma de la disfunció de la cèl·lula beta pancreàtica com a element clau en l'aparició de la diabetis de tipus 2, un paradigma que avui continua vigent. Com a part de la seva formació predoctoral, el candidat va fer una estada al Medicine experimental Laboratory de la Universitat Lliure de Brussel·les, sota la direcció del professor W. Malaisse, per continuar aprofundint en el paper patogènic de la disfunció del cèl·l