El Servei de Cirurgia Gastrointestinal forma part de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques (ICMDM). Té com a finalitat principal el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb malalties gastrointestinals, tant benignes com malignes.

El Servei centra la seva activitat assistencial en el tractament de l'obesitat, les malalties proctològiques i les de la paret abdominal. El seu denominador comú és l'aplicació de tècniques quirúrgiques mínimament invasives, així com la col·laboració entre equips multidisciplinaris, fet que proporciona als pacients un tractament individualitzat, integral i d'alta qualitat assistencial.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Cirurgia Gastrointestinal.

Coneix a tot l'equip

El Servei de Cirurgia Gastrointestinal desenvolupa l'activitat assistencial tant a la sala d'hospitalització com al quiròfan.

L'equip està format tant per metges de staff com de metges interns residents i fellows. Així mateix, a cada sala el Servei compta amb les coordinadores assistencials, l'equip d'infermeria, auxiliars d'infermeria i personal administratiu. Juntament amb la resta de l'Institut de Malalties Digestives i Metabòliques hi treballen una fisioterapeuta, una dietista i una treballadora social.

A quiròfan es treballa de forma coordinada amb l'equip d'anestèsia i els equips d'infermeria, tant quirúrgica com d'anestèsia.

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Cirurgia Gastrointestinal es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Càncer de Còlon y Recte en primera persona

Cita de José, Pacient
A una persona que li acaben de diagnosticar un càncer de còlon li transmetria un missatge d’optimisme. Segons la meva experiència, el percentatge de superació de la malaltia amb un diagnòstic precoç és altíssim.

Notícies relacionades amb el Servei