Organització - Servei de Cirurgia Gastrointestinal

El Servei de Cirurgia Gastrointestinal participa a la Unitat de:

El Servei centra l'activitat assistencial en el tractament de diversos àmbits assistencials:

  • Obesitat. La cirurgia de l'obesitat té com a objectiu millorar la salut del pacient i evitar les comorbiditats associades a aquesta malaltia com la hipertensió arterial, la diabetis i l'apnea obstructiva del son. En aquest àmbit assistencial es fa una valoració individual de cada pacient i se'n pauta el tractament adequat. En el tractament de l'obesitat hi participa un grup multidisciplinari de professionals format per cirurgians, endocrinòlegs, dietistes i psicòlegs. Actualment hi ha diverses tècniques quirúrgiques com el bypass gàstric, la gastrectomia tubular i l'encreuament duodenal, que al Servei de Cirurgia Gastrointestinal es realitzen per via laparoscòpica. Aquest abordatge mínimament invasiu evita algunes complicacions associades a una incisió gran i les que deriven de la immobilitat perllongada.

  • Malalties proctològiques. Els professionals del Servei es dediquen al diagnòstic i tractament de les malalties i processos originats a nivell rectal i anal. Els principals motius de consulta són les fissures anals i les hemorroides, tant internes com externes, si bé no són les úniques malalties que es tracten en aquest àmbit. També es tracta un ampli ventall de malalties entre les quals destaquen les fístules anals, la malaltia de Crohn perianal complexa, el càncer anal, el prolapse anal i la incontinència fecal, entre moltes altres. Per a totes elles es realitza un diagnòstic individualitzat i un tractament mínimament invasiu.

  • Paret abdominal. Pel que fa a la cirurgia de la paret abdominal, el Servei ofereix tractament quirúrgic per als defectes i malalties de la paret abdominal. Entre altres malalties es tracten les hèrnies, les eventracions postoperatòries, els dèficits importants de paret abdominal que requereixen una separació de components o l'ús de cirurgies complexes. També es solucionen problemes creats a causa de complicacions d'altres intervencions quirúrgiques com les infeccions i necrosis de la paret, l'extracció de malles intoleradas, etc. En aquest àmbit es prioritza l'ús de tècniques mínimament invasives per minimitzar el dolor i l'estada hospitalària, fet que permet al pacient reincorporar-se a la seva vida habitual en el període de temps més curt possible.
  • Carcinomatosi peritoneal. La carcinomatosi peritoneal és la disseminació intraperitoneal de malalties oncològiques, especialment aquells tumors d'origen digestiu i ginecològic. De la mà d'altres especialitats, els professionals del Servei de Cirurgia Gastrointestinal es dediquen al maneig dels pacients amb carcinomatosi peritoneal. El tractament inclou des de la cirurgia citoreductora fins a l'aplicació de quimioteràpia intraperitoneal (EPIC, HIPEC, PIPAC), amb l'objectiu d'erradicar la malaltia peritoneal. Es tracta d'una patologia complexa i que requereix un treball multidisciplinari, on el paper d'oncòlegs mèdics, radiòlegs, patòlegs, farmacòlegs i molts altres especialistes és essencial per poder aportar els millors beneficis a cada pacient i d'una forma individualitzada. Per poder erradicar tota la malaltia peritoneal, en moltes ocasions es requereix una cirurgia convencional per via oberta, amb estades hospitalàries de 7-10 dies. No obstant això, hi ha alguns quadres seleccionats en els quals la intervenció es pot dur a terme per via laparoscòpica, la qual cosa permet beneficiar-se d'una recuperació més ràpida.

El Servei de Cirurgia Gastrointestinal també desenvolupa l'activitat en els àmbits següents:

  • Càncer esofagogàstric

  • Càncer Colorectal

  • Endometriosi

L'activitat quirúrgica del Servei de Cirurgia Gastrointestinal es duu a terme en uns quiròfans d'alta tecnologia per a la realització de tècniques laparoscòpiques avançades i robòtiques, denominats quiròfans intel·ligents. Aquests espais permeten realitzar cirurgia laparoscòpica de complexitat elevada, tant per via abdominal com transanal. Així, el servei disposa del sistema robòtic Da Vinci Xi utilitzat per a la realització de diferents tècniques de cirurgia colorectal. Aquests quiròfans estan dotats amb sistemes de videoconferència per a la divulgació de les diverses tècniques, així com de tecnologia 3D.

Ja fa anys que la gran majoria d'intervencions colorectals es fan per laparoscòpia, amb tots els avantatges que això té per a la recuperació del pacient, des del tractament del càncer (en estadis inicials i avançats) fins a les malalties benignes. Aquesta pràctica ha fet que la laparoscòpia s'hagi aplicat de forma progressiva a altres subespecialitats com la cirurgia esofagogàstrica i bariàtrica.