Docència i formació - Servei de Cirurgia Gastrointestinal

La transmissió del coneixement i habilitats quirúrgiques mitjançant el sistema MIR ha permès al Servei de Cirurgia Gastrointestinal assolir un alt grau de competència professional. Els professionals del Servei estan implicats en diferents àmbits de la docència en Cirurgia Gastrointestinal.

Grau

Professionals del Servei imparteixen l'assignatura de malalties de l'Aparell Digestiu a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, que inclou seminaris i pràctiques hospitalàries.

Postgrau

Uns dels majors esforços del Servei se centra en la inclusió i docència dels metges interns residents, tant de l'especialitat de Cirurgia Gastrointestinal com de residents rotants interns i externs.

Màster

El Servei de Cirurgia Gastrointestinal participa en el desenvolupament del temari del Màster d'Ortopèdia que ofereix el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona, en què imparteix la classe sobre estomes.

Formació continuada

Es duu a terme formació continuada tant per a especialistes nacionals com internacionals en l'àmbit teòric i pràctic de la Cirurgia Transanal del Càncer de Recte. Així mateix, professionals del Servei participen al curs de Cirurgia Transanal per a Diplomats en Infermeria.