Recerca - Servei de Cirurgia Gastrointestinal

La recerca que es fa al Servei de Cirurgia Gastrointestinal és bàsicament clínica i s'han realitzat alguns estudis de cirurgia experimental que es duen a terme al CRESS. La investigació es desenvolupa a l'àrea de Fetge, sistema digestiu i metabolisme de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS), en concret al grup següent:

Els objectius de la recerca en Cirurgia Gastrointestinal consisteixen a definir les millors tècniques quirúrgiques per al tractament dels pacients, així com implementar la tecnologia que permeti millorar-les, i la supervivència i la qualitat de vida dels pacients amb malalties del tracte gastrointestinal, tant benignes com malignes.

L'experiència del Servei de Cirurgia Gastrointestinal en cirurgia mínimament invasiva és molt àmplia. Hi ha molta recerca sobre els efectes de la cirurgia mínimament invasiva reflectida en diversos articles publicats en revistes amb índex d'impacte alt.

A més, el Servei de Cirurgia General Gastrointestinal té àmplia experiència en la realització de tècniques quirúrgiques mitjançant orificis naturals. La cirurgia és la pedra angular del tractament del càncer de recte. Per tumors de recte mitjà i baix, una cirurgia correcta a nivell oncològic requereix una escissió total de mesorecte (ETM). La qualitat d'aquesta escissió és el principal factor pronòstic de supervivència i, concretament, de recurrència local. L'ETM s'ha realitzat de forma oberta, laparoscòpica o robòtica, però no hi ha consens a l'hora de determinar quin és l'abordatge gold-standard. Recentment s'ha desenvolupat la Transanal Total Mesorectal Excision (TaTME), que combina un abordatge transanal amb el laparoscòpic convencional.

Els fonaments de la tècnica TaTME s'utilitzen en les malalties benignes, més enllà del càncer. El Servei té gran experiència en el tractament de la Malaltia Inflamatòria Intestinal i la reconstrucció d'Hartmann. Fruit d'aquesta experiència, s'han dut a terme diferents anàlisis i s'han publicat nombrosos articles.