El Servei de Malalties Autoimmunes ofereix assistència mèdica especialitzada d'excel·lència i realitza tasques de docència, recerca i divulgació en el camp de les malalties autoimmunes sistèmiques. També es coordina amb altres Serveis que es dediquen a malalties autoimmunes específiques d'òrgans.

Les malalties autoimmunes són un grup d'afeccions de causa desconeguda en què el sistema immunitari s'altera i ataca òrgans del mateix cos. Actualment, es coneixen més de 110 malalties d'aquest tipus i alguns estudis epidemiològics calculen que més del 10% de la població té alguna malaltia autoimmune.

En un terç d'aquestes malalties es produeix un atac generalitzat a tot l'organisme, el que es coneix com a malalties autoimmunes sistèmiques. Es manifesten per una afectació simultània o successiva de la majoria d'òrgans i sistemes i tenen diversos autoanticossos com a marcadors biològics.

Què tracta?

Aquests són els principals temes de salut que es tracten al Servei de Malalties Autoimmunes i Sistèmiques.

En xifres

Coneix a tot l'equip

El Servei de Malalties Autoimmunes està format per 7 metges consultors i especialistes de plantilla, 7 residents a rotacions temporals (1-6 mesos), 10 metges investigadors contractats, 20 metges doctorands i 1 administrativa.

Ricard Cervera Cap de Servei

Dispositius assistencials

L'activitat assistencial del Servei de Malalties Autoimmunes i Sistèmiques es desenvolupa als dispositius següents:

Veure tots els dispositius
Contingut elaborat amb la col·laboració de:

Testimonis

El Lupus en primera persona

Cita de Pilar, Pacient
Fer molt cas del teu metge, tenir moltíssima confiança i una cosa molt important és el tema de l'adherència al tractament. I pensar que jo tinc el lupus, però el lupus no em té a mi.