Organització - Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria

El Membres del Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria participen en les següents Unitats Funcionals o Grups de Treball de l’hospital:

 •  Hipertensió Pulmonar 
 •  Tumors Toràcics

 • Insuficiència Cardíaca 

 • Malalties Intersticials Pulmonars

 • Trastorns addictius

El Servei està organitzat en tres seccions:

 • Secció de cures intensives i intermèdies respiratòries

 • Secció de diagnòstic respiratori 

 • Secció d’al·lergologia

Integrats dins d’aquestes Seccions hi ha els diferents dispositius assistencials del Servei:

 • Unitat de Vigilància Intensiva e Intermedia Respiratòria (UVIR)

 • Sala d’hospitalització

 • Hospital de Dia

 • Consulta externa

 • Consulta especialitzada als CAPs centres d’atenció primària (CAP)

 •  Gabinet d’endoscòpia respiratòria

 • Gabinet de funció pulmonar

 • Gabinet  dels transtorns respiratoris durant la son

 • Hemodinàmica pulmonar

 • Gabinet d’immuno-al·lèrgia

També desenvolupa els següents programes assistencials:

 • Insuficiència respiratòria i cures crítiques respiratòries

 • Malalties complexes de la via aèria (MPOC, asma, bronquiectàsies)

 • Càncer de pulmó

 • Hipertensió pulmonar (unitat de referència nacional, CSUR)

 • Malalties pulmonars intersticials difuses

 • Trastorns respiratoris del son

 • Trastorns de la ventilació

 •  Malalties al·lèrgiques

 • Atenció especialitzada al territori, cobrint en l’actualitat 13 centres d’assistència primària.

Notícies relacionades amb el Servei