Docència i formació - Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria

El Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria organitza diverses accions docents i de formació amb la voluntat de compartir i ampliar el seu coneixement en les malalties respiratòrie

Pregrau

Membres del Servei són professors de la Universitat de Barcelona, Departament de Medicina, i imparteixen l’assignatura ‘Malalties de l’aparell Respiratori, del quart curs del Grau de Medicina. En la docència pràctica hi també hi participen professors clínics i col·laboradors docents.

Postgau i màsters

Membres del Servei coordinen les següents Especialitats de Màster Oficials de la Universitat de Barcelona:

  •  Especialitat Malalties Respiratòries, Màster Oficial en Recerca Clínica
  • Especialitat Procediments Diagnòstics Avanaçats en Medicina Respiratòria, Màster Oficial de Competències Mèdiques Avançades

 I col·laboren en els següents Màsters o Especialitats de Màster Oficials:

  • Malalt Crític i Emergències Mèdiques

  • Malalties Autoimmunes

  • Diagnòstic i Tractament del Càncer de Pulmó

  • Trastorns del Son

  • Recerca Clínica en Malalties Hepàtiques

Formació MIR

El Servei de Pneumologia i Al·lèrgia Respiratòria també acull i forma estudiants MIR de l'especialitat següent:

La formació de aquests metges residents està estructurada amb itineraris formatius i plans docents que incorporen l’assumpció progressiva de responsabilitats assistencials amb la tutorització adequada.

També acull metges residents d’altres centres en comissió de serveis per completar la seva formació en unitats o programes dels quals el Servei n’és referent.

Notícies relacionades amb el Servei