La Unitat d’Hepatitis està liderada per l’Institut Clínic de Malalties Digestives i Metabòliques i treballa per garantir una assistència integral de qualitat a les persones amb hepatitis C i B.

Durant els darrers anys l’activitat assistencial s’ha multiplicat com a conseqüència de l’aparició de fàrmacs (AAD) amb una gran eficàcia a l'hora d'eliminar la infecció pel virus de l’hepatitis C, amb una taxa d’efectes adversos molt baixa. Aquest fet ha marcat clarament l’activitat de la Unitat els darrers cinc anys amb un total de 6.000 consultes anuals, de les quals 250 han estat primeres visites. També ha estat molt rellevant la tasca de la infermeria especialitzada en hepatitis, que ha atès l’any unes 1.000 persones.

Els objectius assistencials específics de la Unitat són els següents:

  • Reduir al mínim (inferior al 0,2%) la prevalença de la infecció, mantenint-ne el menor cost per pacient

  • Eradicar l’hepatitis C del col·lectiu de trasplantats hepàtics, renals i pacients en hemodiàlisi

  • Reduir la transmissió d’hepatitis C i A entre el col·lectiu d’homes que tenen sexe amb homes (HSH), en coordinació amb la Unitat de Sida

  • Minimitzar els nous casos d’hepatitis entre el col·lectiu de persones que s’injecten drogues per via parenteral (ADVP) amb un programa d’intervenció específic (educació, tractament), en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya

  • Oferir un dispositiu per a pacients amb hepatitis aguda o crònica i accés difícil al Sistema de Salut (HSH, ADVP, indigents, immigrants) amb la creació d’una Consulta d’Avaluació Ràpida (24-48 hores)

  • Reduir al mínim la transmissió d’hepatitis B en dones gestants infectades per aquest virus

Equip de la Unitat

A la Unitat d’Hepatitits Víriques hi treballa un equip multidisciplinari format per personal mèdic, d’infermeria i d’administració per oferir una assistència excel·lent al pacient. L’equip de la unitat treballa coordinadament amb diversos Serveis i Unitats de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Xavier Forns Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat