Docència i formació - Unitat d'Hepatitis Vírica

La tasca docent és un pilar important de l’activitat de la Unitat d’Hepatitis Víriques. Com a activitats docents programades de la Unitat en destaquen les següents:

Grau i postgrau

Participació de membres la la Unitat en la formació dels estudiants de Grau de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), Cursos de Postgrau i Màsters UB (medicina/medicina translacional), de forma regular: EASL, AEEH. Màster Malalties Hepàtiques UB (coordinació) i Translacional (UB).

Formació continuada

La Unitat duu a terme diversos cursos i sessions especialitzades al llarg de l'any:

  • Sessió setmanal d’Hepatitis per a journal club i presentació/discussió de projectes de recerca. Oberta a MIR  i postgraus (UE i altres països)

  • Sessió bimensual d’Hepatitis per a discussió de casos clínics. Oberta a MIR  i postgraus (UE i altres països)

  • Formació en el maneig de l’elastografia de transició (2-3 infermeres/any i 5/6 especialistes any). Cursos per a infermeria de l’Hospital Clínic (més de 10) i per a 5 especialistes (2 nacionals, 3 internacionals)

  • 15-20 sessions de formació anuals als CAP de l’àrea d’influència