La Unitat d'Oncologia Urològica està liderada des de l'Institut Clínic de Nefrologia i Urologia. La Unitat treballa amb els pacients urooncològics des d'una planificació transversal.

La complexitat dels mètodes diagnòstics i terapèutics disponibles en el tractament del càncer urològic i la necessitat d'optimitzar els recursos existents fa necessari que l'atenció al pacient urooncològic la presti un equip multidisciplinari, on hi siguin representats tots els professionals que contribueixin al diagnòstic i tractament del càncer en les seves diverses fases i facetes: especialistes en cirurgia oncològica, en oncologia mèdica i radioteràpica, en anatomia patològica, en radiologia, nutricionistes, psicooncòlegs, geriatres, personal d'infermeria i administració, i treballadors socials, entre d'altres .

L'existència d'una Unitat d'Urooncologia permet oferir una resposta integral i integrada al pacient urooncològic i millora el circuit intern de diagnòstic i tractament. La Unitat d'Urologia Oncològica, a mitjançant els serveis que hi participen, disposa de tots els avenços tecnològics i mèdics en el camp de la urooncologia.

Equip de la Unitat

La Unitat la forma un equip multidisciplinari que promou l'atenció integrada del pacient urooncològic. Aquest equip treballa conjuntament no només a nivell assistencial, sinó també  docent i de recerca.

María José Ribal Cap de la Unitat

Instituts implicats

Serveis implicats

Notícies relacionades amb la Unitat

Activitats relacionades amb la Unitat

Del 21 al 22 de setembre del 2023

Actualització en Urologia Oncològica: Càncer de Pròstata

Auditori Esteve. Centre Esther Koplowitz. C/ Rosselló, 149-153. 08036 Barcelona