Recerca - Unitat d'Oncologia Urològica

La Unitat d'Urologia Oncològica de l'Hospital Clínic desenvolupa la seva activitat de recerca mitjançant l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi Sunyer (IDIBAPS). L'activitat de recerca es desenvolupa als grups de

Els últims 4 anys s'han produït, a l'àrea de la urooncologia, més de 100 articles referenciats a PubMed.

Actualment tres línies d'investigació es comparteixen entre diferents laboratoris: la resposta terapèutica en càncer vesical músculoinvasiu, aïllament de cèl·lules circulants en càncer de pròstata i relació de la hipòxia intermitent en la síndrome de sleep-apnea amb l'agressivitat del càncer renal.

Així mateix, també es fa recerca en:

  • Diagnòstic molecular de càncer de bufeta i pròstata
  • Caracterització molecular del tumor de vies
  • Caracterització molecular del càncer de pròstata resistent a la castració
  • Vies de resposta terapèutica en càncer de pròstata

A més, compta amb 2 unitats d'Assajos Clínics, que permeten potenciar la recerca clínica. En aquest moment hi ha més de 30 assajos oberts en el camp de la urooncologia.