Transfer

 • Pólipos y poliposis intestinales

  Authors: A. Castells, V. Piñol, S. Castellví-Bel, M. Pellisé

  Reference: Rodés J, Guardia J, eds. Medicina Interna, 2ª edición. Masson, Barcelona, 2004

 • Pólipos y poliposis intestinales

  Authors: A. Castells and S. Castellví-Bel

  Reference: Cabré E, Abad A, eds. Manual de diagnóstico y terapéutica de las enfermedades digestivas. Viguera Editores, SL, Barcelona, 2004

 • Oncoguia 'Consell i assessorament genètics en càncer hereditari'

  Authors: M. Andreu, A. Balil , J. Balmaña, B. Bellosillo, I. Blanco, J. Brunet, A. Castells, S. Castellví, M. Cusidó, O. Díez, F.L. Gil, S. González , G. Llort, M. Milà, J. Oriola, M. Peris, J.M.V. Pons , T. Ramón y Cajal, J. Sanz, A. Serés, A. Torres, I. Tusquests

  Reference: Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdica/Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2006

 • Pólipos y poliposis de colon

  Authors: Moreira L, Castells A, Castellví-Bel S

  Reference: Montoro M, García-Pagán JC, Castells A, Gomollón F, Mearin F, Panés J, Pérez Gisbert J, Santolaria S, eds. Problemas comunes en la práctica clínica. Gastroenterología y Hepatología. Jarpyo Editores, Madrid, 2012

 • Guía de práctica clínica. Prevención del cáncer colorrectal

  Authors: A. Castells, M. Marzo, F.J. Amador, M.D. Giráldez, M. Andreu, V. Gonzalo, B. Bellas, R. Jover, Á. Ferrández, J.J. Mascort, J. Ferrándiz, E. Quintero

  Reference: Asociación Española de Gastroenterología, 2004 i actualització 2009 (assessor extern)

 • Guía de práctica clínica. Diagnóstico y prevención del cáncer colorrectal. Actualización 2018

  Authors: Cubiella J, Marzo-Castillejo M, Mascort-Roca JJ, Amador-Romero FJ, Bellas-Beceiro B, Clofent-Vilaplana J, Carballal S, Ferrándiz-Santos J, Gimeno-García AZ, Jover R, Mangas-Sanjuán C, Moreira L, Pellisè M, Quintero E, Rodríguez-Camacho E, Vega-Villaamil P; Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y Asociación Española de Gastroenterología

  Reference: Gastroenterol Hepatol. 2018 Nov;41(9):585-596

 • Genética de las poliposis intestinales y del cáncer colorrectal

  Authors: A. Castells, S. Castellví-Bel, F. Balaguer, V. Gonzalo

  Reference: Rodrigo L, ed. Actualización terapéutica de las enfermedades digestivas. Grupo Acción Médica, Madrid, 2006

 • Pólipos y poliposis colorrectales

  Authors: A. Castells and S. Castellví-Bel

  Reference: Montoro M.A., ed. Problemas comunes en la práctica clínica: Gastroenterología y Hepatología. Jarpyo Editores, Madrid, 2006

 • Pólipos y cáncer colorrectal

  Authors: A. Castells and S. Castellví-Bel

  Reference: Cabré E, Abad A, eds. Manual de diagnóstico y terapéutica de las enfermedades digestivas. Viguera Editores, SL, Barcelona, 2004