Clínic Barcelona

III Jornades d´Atenció compartida en Pneumologia sobre Infeccions respiratòries

El proper 6 de maig tindran lloc les III Jornades d’Atenció Compartida en Pneumologia a l'Hospital Sagrat Cor que enguany tractaran les Infeccions Respiratòries. L’objectiu de les jornades, organitzades pel grup clínic de pneumologia de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra (AIS-BE) i l'Hospital Sagrat Cor, és proporcionar una visió pràctica i actualitzada sobre els principals problemes de coordinació que es plantegen en l’entorn del pacient amb infecció respiratòria, així com conèixer les dificultats del maneig comú entre l’Hospital i Atenció Primària, reforçar els coneixements i establir les possibles solucions a les deficiències que apareixen a la pràctica diària