L'Institut d’Hematologia i Oncologia participa a les Guies Clíniques de l'ESMO