Clínic Barcelona

Barcelona y San Francisco, hermanas

Barcelona i San Francisco s’han compromès, en un acord a cinc anys, a coordinar-se com a centres d'innovació, lideratge industrial i transformació social. En un acte celebrat el passat 20 de setembre, es va oficialitzar la signatura de l’acord, que suposarà la creació de delegacions amb la societat civil per posar en marxa projectes comun