Clínic Barcelona

Cambios en la Oficina Técnica del AISBE

L’AISBE (Àrea Integral de Salut Barcelona Esquerra) compta amb l'Oficina Tècnica per donar recolzament al desenvolupament de les diferents línies i projectes que es despleguen en aquest territori.  L'Oficina Tècnica està formada per professionals que provenen tant dels proveïdors com del propi Catsalut i, seguint el Pla de Treball aprovat, recolza als diferents Grups de Treball formats per professionals de les diferents institucions.