Clínic Barcelona

Cinco profesionales del Hospital Clínic forman parte del nuevo “Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud”

El passat 17 de juliol es va constituir al Ministeri de Sanitat el nou Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salut que, entre altres funcions, dóna assessorament tècnic i científic al Ministeri en matèria de formació sanitària especialitzada. Està integrat pels presidents de les Comissions Nacionals de les diferents especialitats en Ciències de la Salut, representants dels diferents títols universitaris que permeten accedir a l’especialització sanitària i representants de l’administració.

L’Hospital Clínic és el centre sanitari espanyol que té més representants en el Consejo, amb un total de 5, que són els següents: Josep Lluís Bedini (Anàlisis Clínics i Bioquímica Clínica), Gonzalo Calvo (Farmacologia Clínica), Francisco Campos (Radiofarmàcia), Manel Juan (Immunologia) i Francesca Pons (Medicina Nuclear).