Clínic Barcelona

Es convoquen els Premis Clínic-MSD i Clínic-Fundació Mutual Mèdica 2018 per a Residents

S’han convocat 4 Premis Clínic-MSD. Un d’ells es concedirà al millor resident d’Infermeria (EIR), entre els que finalitzin la seva formació l’any 2018, i els altres tres a residents no EIR, entre els que varen finalitzar la seva formació el 2017 i que hagin desenvolupat un projecte de recerca o un altre projecteprofessional destacat en el darrer any.