Clínic Barcelona

El Hospital Clínic, uno de los referentes en la atención especializada ambulatoria en Catalunya

Segons el darrer Baròmetre Sanitari de Catalunya que ha publicat recentment el Servei Català de la Salut (CatSalut), l'Hospital Clínic de Barcelona destaca especialment en l'atenció especialitzada ambulatòria, amb un alt grau de satisfació dels usuaris -un 8,75 sobre 10- i de fidelització (un 97,5%). L'hospital també despunta en altres sectors com el temps d’espera entre sol·licitud i dia de visita (83,3% per un 64,4% de mitja a Catalunya), la comoditat en la sala d’espera (86,1% per 74,1%), el temps dedicat per l’especialista (92,6% per un 81%), les explicacions sobre la malaltia i tractament als usuaris (98,8% per un 90,2%) i el seguiment i control del seu problema de salut (92,5% per 81,1%). Per altra banda, el Clínic també presenta bons resultats respecte a la cirurgia major ambulatòria (CMA), amb un grau de satisfacció global (8,51 sobre 10). Destaca especialment en el temps d’espera prèvia a la intervenció, en el curs operatori i en el postoperatori.