Clínic Barcelona

Los pacientes valoran: mejor la presentación que la identificación, y colores en el uniforme

El Projecte d'Identificació i Uniformitat de NUCLI – Pla Estratègic neix amb el ferm propòsit i el profund convenciment que el pacient té dret a conèixer en tot moment el professional que l'està atenent, adreçant-se a ell amb tota la confiança de tenir davant a la persona adequada per resoldre les seves necessitats i requeriments. Tant l'uniforme com la identificació personal dels treballadors donen un sentit d'identitat a l'organització i generen confiança i respecte envers la persona que l'està atenent.  Amb aquesta idea principal es va convocar a finals de gener a un grup de 8 pacients i un cuidador, d’entre 37 i 67 anys d'edat, perquè aportessin les seves opinions i idees per a millorar, des de la seva òptica, aquest àmbit tant important en l’organització.